ธีรชัยจักรกล - ตัวอย่างงาน Theerachai 1. งานตัดเลเซอร์ งานตัดพับเหล็กและสแตนเลสตามแบบ | 2. งานเหล็กตัดแก๊ส งานตัดและเจาะรูแผ่นเพลทตามแบบ |
3. งานม้วน ม้วนเหล็ก ม้วนสแตนเลส เชื่อมประกอบ ท่อ ถัง และกรวย รูปทรงต่างๆ |
4. งานม้วนท่อ ม้วนท่อเหล็ก ม้วนท่อสแตนเลส งานท่อส่งน้ำ และประตูน้ำ |
5. งานเชื่อมประกอบโครงสร้าง และอุปกรณ์งานก่อสร้าง | 6. อุปกรณ์เจาะสำรวจเหมืองแร่ |
7. ระบบบำบัดมลภาวะ บำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศและกำจัดกลิ่น |
8. งานแบบหล่อคอนกรีต | 9. รถเข็นของ | 10. ทุ่นลอยน้ำ |
11. รับทำและออกแบบ เครนประเภทต่างๆ(cranes), เครนราง(overhead cranes), เครนแขนยื่น(Jib cranes) |
12. ออกแบบ สร้าง และติดตั้งงานตามลูกค้าต้องการ | 13. งานเชื่อมประกอบเหล็กและสแตนเลสตามแบบ |
14. งานเชื่อมอลูมิเนียม | 15. งานดัดแป๊ปกลม ดัดเหล็กฉาก ดัดรางน้ำ | 16. ถังกรองน้ำ |
1. งานตัดเลเซอร์ งานตัดพับเหล็กและสแตนเลสตามแบบ

2. งานเหล็กตัดแก๊ส งานตัดและเจาะรูแผ่นเพลทตามแบบ

3. งานม้วน ม้วนเหล็ก ม้วนสแตนเลส เชื่อมประกอบ ท่อ ถัง และกรวย รูปทรงต่างๆ

4. งานม้วนท่อ ม้วนท่อเหล็ก ม้วนท่อสแตนเลส งานท่อส่งน้ำ และประตูน้ำ

5. งานเชื่อมประกอบโครงสร้าง และอุปกรณ์งานก่อสร้าง

6. อุปกรณ์เจาะสำรวจเหมืองแร่

7. ระบบบำบัดมลภาวะ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดอากาศและกำจัดกลิ่น

8. งานแบบหล่อคอนกรีต เช่น แบบหล่อเสา, แบบหล่อเสาไฟฟ้า, แบบหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป, แบบหล่อผนังสำเร็จรูป

9. รถเข็น ,รถเข็นของ,รถเข็นสแตนเลส

10. ทุ่นลอยน้ำ

11. รับทำและออกแบบ เครนประเภทต่างๆ(cranes) เช่น
เครนราง(Overhead cranes), เครนแขนยื่น(Jib cranes),
เครนขาสูง (Gantry cranes) เป็นต้น

12. ออกแบบ สร้าง และติดตั้งงานตามลูกค้าต้องการ
เช่น Pipe Marking Machine , Hammer Mill ,
Trolley , Manhole Lifting, Screw Conveyor เป็นต้น

13. งานเชื่อมประกอบเหล็กและสแตนเลสตามแบบ

14. งานเชื่อมอลูมิเนียม

15. งานดัดแป๊ปกลม ดัดเหล็กฉาก ดัดรางน้ำ

16. ถังกรองน้ำ

คำค้น : ตัดพับ,ตัดพับเหล็ก,ตัดพับโลหะ,ตัดโลหะ,พับโลหะ,ตัดเหล็ก,พับเหล็ก,ตัดเลเซอร์,รับตัดเลเซอร์ตามแบบ,ตัดงานตามแบบ,ตัดชิ้นงานตามแบบ,รับทำป้ายโฆษณา,ตัดเลเซอร์ นครปฐม,รับตัดเลเซอร์,ตัดพับ นครปฐม,ตัด พับ นครปฐม,ตัดพับเหล็กตามแบบ,ตัดพับสแตนเลสตามแบบ,ตัดพับโลหะตามแบบ,เชื่อม,เชื่อมประกอบ,เชื่อมประกอบโครงสร้าง,ปั๊มเหล็ก,ปั๊มเหล็กแผ่น,ปั๊มสแตนเลส,ปั๊มสแตนเลสแผ่น,ปั๊มโลหะ,ปั๊มโลหะแผ่น,ปั๊มรู,ปั๊มอะไหล่,เจาะรู,กลึง,รับกลึง,กลึงCNC,โรงกลึง,กัด,ไส,ม้วนเหล็ก,ม้วนโลหะ,ม้วนเหล็กแผ่น,ม้วนโลหะแผ่น,ม้วนท่อ,ม้วนถัง,ม้วนกรวย,ม้วนท่อเหล็ก,ม้วนท่อสแตนเลส,ม้วนถังเหล็ก,ม้วนถังสแตนเลส,ม้วนกรวยเหล็ก,ม้วนกรวยสแตนเลส,งานโลหะ,แปรรูปโลหะ,ชิ้นส่วนอะไหล่,อะไหล่,อะไหล่อุตสาหกรรม,อะไหล่ นครปฐม,อุปกรณ์เจาะสำรวจเหมืองแร่,อุปกรณ์เจาะสำรวจ,หัวเจาะเหมืองแร่,เหล็ก,สแตนเลส,อลูมิเนียม,โลหะ,งานโครงสร้าง,โลหะแผ่น,งานทองเหลือง,งานเหล็ก,งานสแตนเลส,ระบบบำบัดมลภาวะ,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบบำบัดอากาศ,กำจัดฝุ่น,รับทำระบบบำบัดมลภาวะ,รับทำระบบบำบัดน้ำเสีย,รับทำระบบกำจัดกลิ่น,รับทำระบบบำบัดอากาศ,ติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะ,ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย,ติดตั้งระบบบำบัดอากาศ,ติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น,งานแบบหล่อคอนกรีต,แบบหล่อคอนกรีต,แบบหล่อเสา,แบบหล่อเสาไฟฟ้า,แบบหล่อแผ่นพื้นสำเร็จรูป,แบบหล่อผนังสำเร็จรูป,เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,เครื่องออกกำลังกาย,จักรยานยืน,จักรยานนั่ง,รถเข็น,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นใส่ของ,รถเข็นใช้ในโรงอาหาร,รถเข็นใช้ในโรงพยาบาล,ทุ่นลอย,ทุ่นลอยน้ำ,ดัดแป๊ปกลม,ดัดเหล็กฉาก,ดัดรางน้ำ,เชื่อมอลูมิเนียม,เครน,cranes,เครนราง,overhead cranes,เครนแขนยื่น,Jib cranes,ถังกรองน้ำ

eXTReMe Tracker